Keskonnapoliitika

Tänaseks on puidutööstussektoris kujunemas arusaamine sellest, et jätkusuutliku äri edukus ja kasumlikkus ei ole saavutatav läbi lühiajaliste kasude maksimeerimise vaid läbi turule keskendunud vastutustundliku käitumise.

Belander Grupp OÜ on selgete väärtushinnangutega ettevõte. Arvestame oma igapäevases tegevuses kõikide osapoolte huve, samuti ka looduslikku keskkonda. Belander Grupi äritegevus kasutab puiduvarusid mõistlikult austades säästva metsamajandamise põhimõtteid.