background

Kvaliteedikontroll

Kvaliteedikontroll

Põhjamaises kliimas aeglaselt kasvanud okaspuu on kvaliteetne - tiheda süüga (tihedus 750-800 kg/m3), sirge ning tugev. Selleks, et tagada kvaliteetne süvaimmutus (immutusaine on imbunud kogu maltspuidu ulatuses), on vaja tagada et immutatava puidu niiskus ei ületaks 28%.Testime immutuse kvaliteeti vastavalt standardile BS 5666-3:1991 (aatomabsorptsioonspektromeetria meetod) ja EN-351-2 (penetratsiooniklassid P1-P8). Katsetulemused sisaldavad andmeid immutuskemikaali sisalduse kohta maltspuidus (kg/m3) ja immutussügavuse kohta.

  
Malts- ja lülipuidu osakaalud võivad toodete lõikes suurel määral erineda (nagu ülaltoodud fotol), mis omakorda mõjutab immutuskemikaali penetratsiooni puidus.